Sari NyrhinenVaravaltuutettu kiittää!

Kuntavaalit 28.10.2012 – 28. lokakuuta 2012

Kiitos kaikille minua äänestäneille! Vaikuttamisen mahdollisuudet vahvistuivat. Olkaa yhteyksissä, edistän teille tärkeitä asioita siellä, missä se on suinkin mahdollista! Terkkusin, Sari

3 795 kommenttia »

Millä perusteella valitsen oman ehdokkaani – äänestämisen ilo?

Kuntavaalit 28.10.2012 – 25. lokakuuta 2012

Tänään on kuntavaalien aatonaatonaatto. Sunnuntaina 28.10.2012 ratkaistaan monien Suomen kuntien tulevaisuuden suuntaviivat – kuntaliitospolitiikka, terveydenhuollon palvelumallit, yksityistämisen linjaukset, kaavoituksen ohjaus, koulutoimen toimivuus, lasten – ja nuorten vapaa-ajan tukemisen muodot, päivähoidon rakenteet, ikääntyvien palvelus, opiskelija-asuminen jne.

Suomalaisessa yhteiskunnassa kunnat tuottavat lähes kaikki ne palvelut, joita me kaikki tarvitsemme. Palvelut toteutetaan ja tuotetaan meidän maksamillamme verorahoilla. JA MIKÄ PARASTA suomalaisessa yhteiskunnassa on  se loistava mahdollisuus, että saamme valita äänestämällä ne ihmiset, jotka päättävät yhteisten palveluidemme tuottamisen malleista ja verorahojemme suuntaamisesta.

Miten minä valitsisin oman ehdokkaani?

Luotan ihmisiin, joilla on monipuolinen kokemus elämästä ja työelämästä. Heillä on yleensä kyky hahmottaa kokonaisuuksia. Uskon ihmisiin, jotka ovat kehittäneet itseään monipuolisesti, koska heillä on yleensä kyky poimia tiedon virrasta ne tekijät, joilla on merkitystä kokonaisuuden kannalta. Erityistä kunnioitusta tunnen ihmisiä kohtaan, jotka ovat todistettavasti olleet vaativissa tehtävissä ottamassa vastuuta ja tekemässä vaikeitakin ratkaisuja esimerkiksi yritysten saneeraus-, uudistamis- tai muutostehtävissä. Sydämeni sykkii  ihmisille, jotka ovat asuneet erilaisissa ympäristöissä ja hakeneet näkökulmia kauempaa kuin ”kotinurkilta”.

Ihanteellista olisi, että minä, kuntalainen, voisin kommunikoida suoraan tulevaisuuden valtuutettuni kanssa, kertoa hänelle toiveistani, odotuksistani ja peloistani.  Valitsisin ehdokkaan, joka on avoin vuorovaikutuksessaan, joka on kuuntelevan keskusteleva ja  jolla on samankaltainen arvomaailma kuin itselläni ja joka on valmis arvioimaan kriittisesti myös omaa toimintaansa.

Tällä kertaa äänestin itseäni, koska olen valinnut tämän tien, jossa yksi ehdoton edellytys on usko itseen ja omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa ja ottaa vastuuta myös muiden puolesta.

Kuvasin myös edellä itseäni ihmisenä ja omia ehdokasvahvuuksiani. Arvomaailmani löytyy näiltä sivuilta – käy tutustumassa! Yhteystietoni löydät Savonlinnan seudun Vihreiden naisten sivuilta.

1 642 kommenttia »

Elinkeinojen kehittäminen – miten yritystoimintaa tuetaan elinvoimaisella Savonlinnan seudulla?

Kuntavaalit 28.10.2012 – 14. lokakuuta 2012

Olen mielenkiinnolla seurannut elinkeinojen kehittämisen ympärillä käytävää keskustelua Savonlinnan seudulla. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että elinkeinojen tukeminen ja palvelujen kehittäminen yritystoiminnan elinvoimaisuuden ja kasvun takaamiseksi ovat koko Suomen ja Savonlinnankin seudun tulevaisuuden suunnan määrääviä kärkiteemoja.

Koen kuitenkin, että keinojen osalta asioita pyritään tällä hetkellä ratkaisemaan tavalla, jolla ongelmat ja haasteet alunperin synnytettiin. Erityisesti olen henkilökohtaisesti hämmentynyt siitä, että elinkeinoyhtiön perustaminen on nostettu erityiseksi teemaksi.  Onko Savonlinnan seudullla unohdettu, että Savonlinnaan on vuosien varrella perustettu useampiakin elinkeinoyhtiöitä, kehitysyhtiöitä tai kehittämisyhtiöitä? Itse tunnen parhaiten kaksi, esimerkiksi paljon julkisuuttakin saaneet Savonlinnan Teknologiapuisto  Nohevan ja Savonlinnan Innovaatiokeskuksen.   Olin tiiviisti mukana molempien toimintojan uudelleen järjestelyissä vuosien 2008 – 2010 välisenä aikana. Silloin järjestelyjen taustalla olivat rakenteellisen ongelmat , jotka eivät mahdollistaneet palvelusisältöjen kehittämisen rahoitusta. Haasteen rakenteeseet toivat pääsääntöisesti kiinteistöt, joiden hallinnointi kannattavasti on oma tarinansa.

Tulevaisuuden ratkaisut yritysten parhaaksi ja elinvoimaisen Savonlinnan seudun kehittämiseksi ovat mielestäni toiset. On tehtävä rohkeita avauksia. Verorahoja ei saa käyttää tehottomasti, eikä keinotekoisia yhtiörakenteita saa rahoittaa ilman odotettavissa olevaa tuottoa. Yhtiörakenne edellyttää jonkinlaista rahoitusmallia, ja Savonlinnan seudun elinkeinobudjetti on jo tällä hetkellä hyvin pieni. Se ei ole nykyselläänkään riittänyt tämän hetkisten asiantuntijaorganisaatioiden ylläpitämiseen kaikkine kuluineen. Esimerkiksi palkkakuluja on kompensoitu hankerahoituksella, mikä ei ole kestävä rahoitusmalli elinkeinojen tarvitsemille tuki- ja kehittämispalveluille.

Esitän, että Savonlinnassa lähdetään kokeilemaan elinkeinojen kehittämisen ns. virtuaalimallia, jossa elinkeinopoliittinen ohjaus on kaupungilla ja palvelutarjottimen sisällöt tuotetaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Tämä edellyttää tiivistä ja kuuntelevaa vuoropuhelua yrittäjien, yrittäjäjärjestöjen ja seudullisten palveluntuottajien välillä. On ymmärrettävä erilaisten yrittäjien tarpeet ja pyrittävä rakentamaan palvelutarjotin tarvetta vastaavaksi. Palvelutarjottimen sisällöt tuotettaisiin ostopalveluilla, joissa yhtenä hankinnan  kriteerinä tulisi olla seudullisuus. Näin myös ostopolitiikalla tuettaisiin paikallista yrittäjyyttä. Tämä toki edellyttää erittäin asiantuntevaa ohjausta kaupungin puolelta, mikä on ratkaistavissa eri alojen asiantuntijoista kootun ryhmän tuella. Savonlinnan seudulla on  erittäin vahvaa, jopa toimialasidonnaista osaamista, joka on vain otettava rohkeasti mukaan osaksi uuden ajan lähidemokratiaa. Lisäksi on mahdollista koota asiantuntijatiimejä/ideointitiimejä esimerkiksi paikallisista yritystoiminnasta kiinnostuneista tahoista, koulutusorganisaatioista, yrittäjistä ja paluumuuttoa suunnittelevista, koulutetuista ja kokeneista toimijoista, joissa on myös tulevaisuuden yrittäjäpotentiaalia.

Elinkeinojen kehittäminen edellyttää lisäksi vahvaa avautumista seudun ulkopuolelle, ja yhteistyökumppanuuksien hakemista muualta Suomesta ja ulkomailta.  Saimaa ja Savonlinnan seutu ovat täynnä mahdollisuuksia, joiden toteutuminen edellyttää uutta ajattelua. Pienelläkin budjetilla voi tehdä suuria, kun toimenpiteet on suunnattu oikein.

456 kommenttia »

Pohdintoja Savonlinnan seudun Vihreiden kuntavaaliohjelmasta 2012

Kuntavaalit 28.10.2012 – 29. syyskuuta 2012

Sarin pohdinnat on kirjattu tällä,  ns. kursiivilla tyylillä. Olen 100 % yhteisen ohjelmamme takana, joka löytyy alta, ja lähinnä pohdiskelenkin pääotsikoiden ja teemojen yhteydessä henkilökohtaista suhdettani avoimuuteen, ympäristöön ja palveluihin.

Savonlinnan vihreiden kunnallisvaaliohjelma 2012

AVOIMUUTTA. Hyvää taloutta edeltävät hyvät päätökset. Kaupungissa on käytävä keskustelua ja tehtävä päätöksiä, jotka kestävät päivänvalon. Kaikki rakennusyhtiöt, kauppaketjut ja kaupunkilaiset ovat tasa-arvoisia ja päätökset tehdään asiaperustein. Nälkälinnanmäen kaavoituskeskustelu on käytävä uudelleen. Päättävässä asemassa olevien ja niihin pyrkivien on tuotava esiin sidonnaisuutensa. Kaupungin tarkoitus on tuottaa ihmisille palveluja – ei turhaa byrokratiaa. Esimerkiksi Puistokadun puita ei pidä kaataa ilman avointa keskustelua ja vahvoja perusteita.

Sarin pohdintoja avoimuudesta: Avoimuus on minulle yksi perusarvo, johon pohjautuu myönteinen ja mahdollistava yhteistyö kaikenlaisten ihmisten, yksilöiden ja yhteisöjen kanssa. Avoimuuden tärkeys ja merkityksellisyys on vain korostunut vuosien myötä. Avoimuus on minulle henkilökohtaisessa elämässäni välillä jopa ns. ”pervorehellisyyttä”,  joka tarkastelee omaa toimintaani jatkuvasti reflektoiden. Suhteessa muihin ihmisiin pyrin arvostavaan kohtaamiseen, tosin tiedän suoruuteni tekevän välillä ”kipeää”. Olenkin joskus todennut, että vuorovaikutuksessa minun kanssani ei tarvitse miettiä, ettö ”mitäköhän se oikeasti ajattelee?”, kerron kyllä ajatukseni ääneen…


YMPÄRISTÖ

ENNAKOINTIA. Tuleville sukupolville on jätettävä puhdas ympäristö ja toimivat palvelut ilman kohtuutonta velkaa. Lasten ja nuorten kouluviihtyvyys, aikuisten työhyvinvointi ja arjen toimivuus sekä vanhusten terveyteen panostaminen on kaupungin etu – myös taloudellisessa mielessä. Pienet päiväkotiryhmät ja oppilasryhmät ovat sijoitus tulevaisuuteen. Kaiken ikäisten kaupunkilaisten harrastusmahdollisuuksia kannattaa tukea ja syrjäytymistä pitää torjua. Kaupungin kiinteistöistä on pidettävä huolta niiden elinkaaren ajan, vuosiremontteja ei saa jättää väliin epähuomiossa tai pikasäästöjen toivossa.

Kaupunkikeskusta saadaan VIIHTYISÄKSI, TOIMIVAKSI JA TURVALLISEKSI. Tärkein yksittäinen muutos on Olavinkadun kaistojen vähentäminen yhteen kumpaankin suuntaan. Kaistoja vähentämällä parannetaan suojateiden turvallisuutta.

Savonlinna tunnetaan linnasta, luonnosta ja kulttuurista. Vihreät näkevät matkailuelinkeinon tärkeänä seudullisena voimavarana ja haluavat olla tukemassa sen pitkäjänteistä kehittämistyötä. Savonlinnasalin tulevaisuuden tahdomme keskusteluun, vaihtoehtona on kulttuurikeskus, jossa on myös teatteri. Savonlinnaan tahdomme kansallisen kaupunkipuiston, jossa ihmisillä on mahdollisuus helposti nauttia virkistysmahdollisuuksista lähiluonnossa matkailuelinkeinoa tukien. Puruveden veden laadun heikkeneminen pitää estää.

Kaupungin on oltava suunnannäyttäjä puhtaan ja päästöttömän energian hyödyntämisessä. Kierrätysmahdollisuuksia on parannettava. Puurakentamisen mahdollisuuksia tulee hyödyntää, vanhoja puutaloja on säästettävä ja uudisrakennusta tehtävä lisäksi, ei tilalle.

Sarin pohdintoja ympäristöstä: Minulle ympäristötietoisuus on kaiken tekemisen ”kivijalka”, ennakointi mahdollistaa joustavuuden ja kestävä kehityksen vaaliminen mahdollistaa paremman maailman nyt ja huomenna. Joskus olen miettinyt, että syntyykö ihminen ympäristötietoisena eli luontoa kunnioittavana ja heikkeneekö/vahvistuuko tuo luontainen herkkyys kasvuympäristön vaikutteiden seurauksena? Itse sain mahdollisuuden kehittää luontosuhdettani lapsuudessani kotiympäristössäni. Asuimme käytännössä keskellä metsää, ja sähkötkin kotiimme tulivat vasta, kun olin koulussa. Luonto oli aina läsnä ja sen kunnioittaminen osa arkea. Minua järkytti jo pienenä ihmisten välinpitämättömyyden monet arkiset muodot: roskien heitteleminen holtittomasti, oksien katkominen leikkien tuoksinassa,  likavesien kaataminen järveen jne. Kompostointi, kierrätys, jätteiden energiakäyttö… Ovat olleet aina osa elämääni. Luonto on ollut minulle hyvinvoinnin lähde ja turvallinen ”elämänkumppani”, jonka hyvinvointia vaalin kaikin tavoin. Myöhemmin työssäni insinöörinä kiinnitin erityistä huomiota siihen, että työni tuloksena ympäristö saa mahdollisuuden. Esimerkkinä digitaalinen painaminen, jota toin innostuneena Suomeen perustellen sitä mm. sillä, että viesti voidaan kohdentaa, jolloin paperia säästyy ja digipainotoonerit ovat kierrätettäviä toisin kuin perinteiset painovärit.


PALVELUT

Terveydenhoitoon pääsy mahdollistetaan kaikille kuntalaisille parhaalla mahdollisella tavalla. Haetaan uusia ratkaisuja, joilla vahvistetaan perusterveydenhuoltoa ja turvataan laadukkaat terveydenhoitopalvelut kaikkiin elämän eri vaiheisiin.

Savonlinnan elinkeinorakennetta pyritään monipuolistamaan. Erityisesti ympäristöteknologiaan erikoistumiseen on Savonlinnassa hyvä mahdollisuus. Savonlinnassa ei pidä aliarvioida alueen kiinnostavuutta ja mahdollisuuksia saada uusia yrityksiä syntymään ja sijoittumaan tänne. Myös olemassa olevien yritysten elinmahdollisuuksien turvaaminen ja toiminnan kehittämisen mahdollistaminen on tärkeää. Elinkeinopolitiikka on liian tärkeä asia ulkoistettavaksi elinkeinoyhtiölle.

Savonlinnassa yhdistykset, kansalaisjärjestöt ja urheiluseurat tekevät työtä itsenäisesti tai yhdessä kaupungin kanssa. Tätä työtä tulee arvostaa ja tukea. Kolmannen sektorin toimintaa tulee kehittää sosiaalisen yrityksen toimintamallien suuntaan, jolloin kolmannen sektorin ja kaupungin yhteistyö synnyttää uutta, kestävällä pohjalla olevaa toimintaa, jossa kestävä kehitys on painavampi argumentti kuin nopeat voitot.

Lapsille on mahdollistettava laadukas opetus ja päivähoito asuinpaikasta ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta.

Joukkoliikenteeseen tarvitaan täysi remontti. Matkustajaliikenne junalla pitää saada toimimaan Pieksämäen suuntaan. Junan pitää pysähtyä myös vanhoilla seisakkeilla, kuten Putikossa. Haja-asutusalueella tulee kehittää kutsuliikennettä.

Savonlinnassa tuotetaan hyvää lähiruokaa. Paikalliset yritykset, palveluntuottajat, kauppiaat ja elintarvikkeiden tuottajat, on huomioitava kaupungin hankinnoissa. Elinkeinojen tukeminen voidaan hoitaa myös paikallista suosien. Toisin sanoen: ei mennä Saimaata edemmäs kalaan.

Kansainvälisyys on voimavaramme, jota mahdollistetaan mm. hallitun maahanmuuton keinoin.

Sarin pohdintoja kuntapalveluista: Kuntalaisena tarvitsen palveluita ja arvostan niiden tuottamista järkevästi ja kustannustehokkaasti. Perinteisten rakenteiden vaaliminen ei saa olla itseisarvo, mutta en usko ulkoistamiseenkaan, vaan kunnan sisällä tapahtuvaa ”rakennemuutokseen” ja uudistumiseen. Arvostan sitä, että minun verorahojani kunnioitetaan ja niistä pidetään hyvää huolta. Kunta on minulle yhteisöllisen toiminnan perusta, jonka avulla voimme suunnata verovarjojamme ja yhdessä turvata sellaisen toimintaympäristön, jossa kaikilla on mahdollisuus elää itselleen sopivaa elämää. Yhteistyö on mahdollisuus, joka on saatava osaksi lähidemokratiaa. Kaikesta puoluepolitikointiin liittyvästä vastakkainasettelusta on päästävä. Päättäjiksi tulisi valita osaavia ja yhteistä hyvää kohti pyrkiviä ihmisiä. Palveluita on kehitettävä niin, että raskaat rakenteet eivät tukahduta aitoa ihmisyyttä. Esimerkiksi elinkeinoelämän palveluita itse kehittäessäni testasin ns. virtuaalisen organisaation mallia, jossa palveluorganisaatiolla ei ollut lainkaan kiinteää rakennetta eikä myöskään kiinteitä kuluja. Palvelu tuotettiin aina tarpeeseen minimikustannuksin.


KOKONAISUUS ON TÄRKEIN. Olitpa Savonlinnassa asuva tai tänne muuttoa harkitseva, tärkeää ovat turvallinen ja kaunis ympäristö, kohtuuhintainen asuminen, työllistyminen, opiskelu, hyvät lastenhoito- ja opetuspalvelut, toimiva liikenne, palvelevat kaupat, harrastusmahdollisuudet, kulttuuri, luonnon säilyttäminen, vanhuksista huolen pitäminen ja tietenkin toimivat, elävät yhteisöt – ihmiset – naapurit ja ystävät, kaikki meitä lähimmät 38000 savonlinnalaista sekä tietenkin luotettavat ja pätevät kaupungin päättäjät.

Tarvitsemme päättäjiä, joilla on mahdollisuudet ymmärtää kokonaisuuksia, niin,  että päätökset ovat kestävällä pohjalla. Tässä auttaa usein monipuolinen kokemus elämästä ja työelämästä!

Me jokainen äänioikeutettu valitsemme! Käyttäkäämme ääntämme paremman tulevaisuuden mahdollistumiseksi sunnuntaina 28.10.2012 tai ennakkoäänestyspäivinä 17. – 23.10.2012!

ÄÄNESTÄ 28.10.2012, ennakkoäänestys 17. – 23.10.

958 kommenttia »

Kohti (vaali)syksyä

Kuntavaalit 28.10.2012 – 25. elokuuta 2012

Olen päättänyt jatkaa harjoituksia politiikan parissa ja lähteä kunnallisvaaliehdokkaaksi Vihreiden https://www.facebook.com/vihreat listoille.

Koen, että rannalle ei kannata jäädä huutelemaan havaitsemistaan epäkohdista, kehityskohteista tai hyvistä jutuista,  jotka tarvitsevat tekijänsä, vaan on heittäydyttävä mukaan ja etsittävä sopiva rooli tehdä ja vaikuttaa.

Mihin sitten haluan vaikuttaa? Isona teemana tulee edelleen olemaan ihmisen elämä muutoksen keskellä ja ne keinot joilla julkinen taho voi tukea työllistymistä (kaiken ikäisten, mikä tarkoittaa toimenpiteitä yritystoiminnan mahdollistamiseksi jne), lasten ja nuorten sosiaalistumista (tasapainoista kasvamista yhteisöjen ja yhteiskunnan jäseneksi) ja ympäristön kestävää kehittämistä (kaupunkiympäristö, seudun elinvoimaisena pysyminen).

Monet ovat kysyneet, miksi olen valinnut Vihreät https://www.facebook.com/groups/2551032616/  ja on vastattava , että olen vähiten eri mieltä Vihreiden (http://www.vihreat.fi/vihreakunta) poliittisista linjauksista ja viihdyn savonlinnalaisten Vihreiden porukassa.

Tervetuloa mukaan keskustelemaan ja antamaan virikkeitä vaalityöhön.

Luottamustehtäviä poliittisella mandaatillani ovat:

Savonlinnan seudun Vihreiden naisten (Sanni https://www.facebook.com/home.php) puheenjohtajuus, vapaa-ajan lautakunnan jäsenyys (jossa otetaan mm. kantaa julkiseen tukeen urheilujärjestöille, nuorisotyölle yms.) ja YH-Itä-Savon hallituksen jäsenyys (http://www.yhis.fi/).

Taustani on liike-elämässä,  jossa tein diplomi-insinöörinä muutosjohtamisen prosesseja liki 20 vuotta, ennen paluutani Savonlinnaan. Työelämäkokemusten kautta etenkin ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvistä teemoista on tullut läheisiä,  ja vedänkin erilaisia valmennuksia ja koulutuksia, joissa ihmisen oman elämänvoiman ja hyvinvoinnin lisääminen on tavoitteena mm. itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja lisäämällä.

Koulutuksia, valmennuksia ja kehittämisprosesseja teen sekä yksityisille ihmisille että yrityksille. Minulla on ollut oma yritys https://www.facebook.com/Strategyangels vuodesta 2005.

Palasin Savonlinnaan,  juurilleni, vuonna 2008,  jolloin alkoivat julkisen ja yksityisen rajapintatyöskentelyn harjoittelut  Savonlinnan Innovaatiokeskuksen ja Teknologiapuiston toimitusjohtajana. Tehtäviini ja yritysten perustoiminnan kivijalkaan liittyi paljon monimutkaisia haasteita, jotka johtivat yritysten toiminnan uudelleen järjestelyihin vuonna 2010.

Vuodesta 2010 olen etsinyt ja hakenut avoimin mielin uusia haasteita (ollut virallisesti alkuun työtön työnhakija, nyt virallisesti omaehtoisia opintoja harjoittava työtön), tehnyt vapaaehtoistyötä mm. made in Savonlinna -prosessissa (Sitra) ja harjoittanut luokanopettajaopintoja Itä-Suomen yliopistossa, Savonlinnan kampuksella OpeArt -ohjelmassa (omaehtoiset opinnot).

Olen juuri aloittanut tutkimuksen, jonka ensimmäinen kandivaiheen raportti valmistuu elokuun loppuun 2012 ja tutkimus jatkuu sen jälkeen pro gradu -prosessina. Työllistymiseni suhteen olen hyvin avoin,  vaihtoehdot valikoituvat tilanteen mukaan: yritystoiminnan kautta, keikkaopeksi, rehtoriksi, muutosjohtajaksi, innovaattoriksi, valmentajaksi…

Töitä haluan tehdä,  ja omat kokemukseni työmarkkinoista ovat myös antaneet yhden työmaan lisää – 50 v. lähestyvät ja ylittävät täytyy ehdottomasti pitää työelämässä! Me olemme aktiivisia, motivoituneita, kokeneista, terveitä, reippaita, rohkeita, vapaita – parasta potentiaalia työelämälle!

1 265 kommenttia »

Uutta kohti 2012

Uutta Kohti 2012 – 4. toukokuuta 2012

Kuluneet kuukaudet ovat täyttyneet opiskeluista. Opettajan opinnot ovat näyttäytyneet kaikessa monipuolisuudessaan.  Kasvatustiede on avannut monitieteisyyden oven, josta olen jo varovasti astunut. Suurella kunnioituksella olen ottanut vastaan tietoa ja ihaillut suomalaisen opettajankoulutuksen sisällöllistä laatua.

Olen saanut oppia paljon uutta ja syventää teoriatiedoilla niitä koettuja teemoja, jotka ovat osa jokaisen ihmisen kasvua.  Kasvatuspsykologia, kehityspsykologia ja sosiaalipsykologia ovat olleet aikaisemmin läsnä koetussa elämässä, nyt tarkastelen niitä teoriaviitekehyksessä uusilla käsitteillä.

Taidekasvatus on ollut tärkeä osa opintojani, ja olen tehnyt viikoittain käsilläni eri tekniikoita kokeillen teoksia, jotka edelleen ällistyttävät itseäni. Käteni ovat tuottaneet minun mittakaavassani ihmeitä, antaessani siihen mahdollisuuden. Tutkin samalla mitä minussa tapahtuu esimerkiksi luovuuden ja innovatiivisuuden alueilla.

Luottamustehtävät ja vapaaehtoistyö on ollut pienemmässä roolissa, ja tulevaisuuden työn luominen opiskelujen tuella on ollut päätehtäväni.

Tutkimustyössäni tutkin innovaatiokyvykkyyden ja taito- ja taitoaineiden yhteyttä. Työhöni toivon löytäväni paljon innovaatioprosessien kanssa tekemisissä olevia ja innovaatioprosesseissa mukana olevia haastateltavia.

Luotan, että minun uusi työni tulee sisältämään kaikkia niitä asioita, joita nyt opiskelen ja jotakin siitä, jota osaan jo entuudestaan. Hyvinvoinnin kannalta tärkeää on mielekäs tekeminen, jossa voi kokea olevansa osa yhteistä hyvinvoivaa Suomea.

Yksi unelmatyöni olisikin peruskoulun opettajana tukemassa tulevaisuuden suomalaisten ja uuden Suomen rakentajien kasvua. Peruskoulussa luodaan perusta meidän kaikkien tulevaisuudelle ja sille tärkeäksi kokemallemme innovatiivisuudelle.

1 355 kommenttia »

Sivusto on toteutettu WordPress -julkaisujärjestelmällä
Tilaa tästä sivuston artikkelit RSS-syötteenä tai kommentit RSS-syötteenä
Kirjaudu sisään